Parochie Zichen-Bolder

Parochiekerk Sint Pieter en Sint Laurentius

 

Momenteel wordt de parochiekerk zeer grondig gerestaureerd. De dakconstructie werd hersteld, een nieuw dak en dakgoten werden geplaatst en de glasramen werden hersteld en gerestaureerd.

Zoals bekend zijn tijdens de dakrestauraties ernstige stabiliteitsproblemen aan het licht gekomen betreffende de mergelstenen gordelbogen van het schip. Vervolgens werd door het gespecialiseerde ingenieursbureau Triconsult een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.

De betreffende stabiliteitsproblemen werden pas zichtbaar na verwijdering van rotte daktrekbalken die waren ingewerkt in de gordelbogen en dus onvoorzienbaar.

De oplossing is evenwel dringend in functie van de stabiliteit van de gewelven.

De kerkfabriek heeft de architect gevraagd om desbetreffende een dossier "dringende bijwerken" op te maken en bij Onroerend Erfgoed in te dienen voor betoelaging.

Hierdoor werd de kerk tijdelijk gesloten en worden de misvieringen op woensdag gehouden in het parochiaal centrum en de hoogmis op zondag in de parochiekerk van Zussen.