Parochiale nieuwtjes

 

Mergelkunstenaar Eric Liket maakt in opdracht van de Landelijke Gilden Zichen-Zussen-Bolder

twee kunstwerken t.g.v. einde projectjaar "Dorp in de kijker".

 

Mergel maquette parochie kerken:

Sint-Pieter en Sint-Laurentius Zichen-Bolder

Genoveva Zussen.

59 ste herdenkingsplechtigheid

ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de

"Roosburgramp 23 december 1958"

Algemene parochiale nieuwsjes:

Overzicht van de eucharistievieringen.

Nieuwe regeling voor de zaterdag- of zondagsvieringen

Parochiefederatie Vlijtingen

 

Zaterdag

Zondag

Week 1

18.00u. Vroenhoven

19.15u. Membruggen

08.00u. Meer (*)

09.00u. Herderen

09.30u. Vlijtingen (#)

10.45u. Kanne

10.45u. Zichen-Bolder

Week 2

18.00u. Zussen

18.00u. Val

19.15u. Riemst-Heukelom

08.00u. Meer (*)

09.00u. Lafelt

09.30u. Vlijtingen (#)

09.30u. Genoelselderen

10.45u. Millen

Week 3

18.00u. Vroenhoven

19.15u. Membruggen

08.00u. Meer (*)

09.00u. Herderen

09.30u. Vlijtingen (#)

10.45u. Kanne

10.45u. Zichen-Bolder

Week 4

18.00u. Zussen

18.00u. Val

19.15u. Riemst-Heukelom

08.00u. Meer (*)

09.00u. Lafelt

09.30u. Vlijtingen (#)

09.30u. Genoelselderen

10.45u. Millen

Week 5

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Meer (*)

09.30u. Vlijtingen (#)

10.45u. Zichen-Bolder

Bij deze herschikking zijn er in elke parochie, per maand, minstens twee zondagsmissen (zaterdag of zondag). Bij de maanden met vijf zondagen, is er voor de vijfde zondag een speciale regeling.

 

(*) Zolang er meer dan twee priesters op zondag ter beschikking zijn, zal er ook elke zondag (uitgezonderd de hoogdagen), een morgenmis zijn om 8.00 uur in de Sint-Severinuskerk van Val-Meer.

 

(#) De beleidslijnen van het bisdom vragen hierbij om in elke federatie te zorgen voor tenminste één zondagskerk. Daarom is er elke zondag om 9u30u. een eucharistieviering in de dekenale kerk te Vlijtingen.

 

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Herderen

 

 

 

19:00u

 

 

9:00u

Kanne

 

9:0u

 

 

 

 

10:45u

Lafelt

 

 

 

 

 

 

9:00u

Riemst-Heukelom

 

 

 

 

9:00u

19:15u

 

Vlijtingen

 

 

 

9:00u

 

 

9:30u (#)

Vroenhoven

 

19:0u

 

 

 

18:00u

 

Genoelselderen

 

 

 

 

 

 

9:30u

Membruggen

 

 

 

9:00u

 

19:15u

 

Millen

9:00u

 

 

 

 

 

10:45u

Valmeer

 

9:00u

 

 

 

18:00u

 

Meer (kapel)

 

 

 

 

19:00u

 

8:00u (*)

Zichen-Bolder

 

 

19:00u

 

 

 

10:45u

Zussen

19:00u

 

 

 

 

18:00u

 

Nieuwe "Onze Vader"

24 november 2016 \\ Algemeen nieuws

Onze Vader, die in de hemel zijt,

 

uw naam worde geheiligd,

 

uw rijk kome,

 

uw wil geschiede

 

op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood

 

en vergeef ons onze schulden,

 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

 

en breng ons niet in beproeving

 

maar verlos ons van het kwade.

Toelichting bij het ‘nieuwe’ Onzevader

 

In zijn toelichting bij de gemeenschappelijke versie van het Onze Vader legt mgr. Jozef De Kesel, referent voor de liturgie, uit wat er is veranderd.

 

Al enige tijd werkt een gemengde liturgische commissie met vertegenwoordigers uit Nederland en Vlaanderen aan de vertaling van de derde editie van het Romeins Missaal van 2002. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed en vooral ook in de viering van de eucharistie een belangrijke plaats inneemt, stelt zich ook de kwestie van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft langs beide kanten het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden. Daarom is de vertaling van het Missaal een goede gelegenheid om ook voor het Onzevader tot eenzelfde formulering te komen. De voorbereiding van de nieuwe editie van het Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in voege treden vanaf het begin van de advent van 2016 (27 november 2016).

Geen compleet vertaling

 

Het gaat dus niet om een compleet nieuwe vertaling van het Onzevader. Men is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide vertalingen gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was. De wijzigingen zijn evenredig over Vlaanderen en Nederland verdeeld. Zo heet het bijvoorbeeld nu voor ons niet meer Onze Vader die in de hemelen zijt, maar Onze Vader die in de hemel zijt. Waar men vroeger zei: Geheiligd zij uw naam, zal men nu bidden: Uw naam worde geheiligd. En waar de Nederlandse versie tot nu toe luidde: zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, zal het voor Nederland worden: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Zo zijn er nog enkele kleine wijzigingen. De tekst van het Onzevader, zowel voor Vlaanderen als Nederland, zal er als volgt uitzien: