Parochie Zichen-Bolder

Jaarprogramma parochie Zichen – Bolder 2018 – 2019.

 

voorstel

September :

zo 2: 10u45 mis

za 8: start PJ KLJ

vr 14: startviering school 9 u zaal Bolder

zo 16: 10u45 mis

wo 19: startdag Genk 19 u, geen mis

vr 21: 18u-18u15: luiden klokken vredesactie

za 29: opendeur PJ-KLJ

zo 30: 10u45 mis: jaarthema (gregoriaans) / collecte mediazondag

 

Oktober:

ma 1: parochieraad 19u30

zo 7: 10u45 mis: Samana

wo 10: woensdagmis vanaf nu om 9 u

zo 14: kermis Zichen, geen mis, (verkiezingen)

ma 15: 10u zielendienst

zo 21: 10u45: mis KLJ + brunch

do 23: startouderavond catechese dekenaal Herderen 19u30

27–4/11: allerheiligenverlof

 

November:

do 1: Allerheiligen: 10u45 mis, 15u gebedswake + zegening kerkhof

vr 2: 10u mis allerzielen

zo 4: 10u45 mis

do 8: rouwende nabij Vroenhoven 19u30

vr 9: feestje zangkoor Cantabile zaal PJ

zo 11: 10u45 extra mis 11 nov koor+fanf (100 jaar 1918-2018)/ luiden klokken

za 17: catechese 1

zo 18: 10u45 mis: startviering + naamopgave vormelingen

ma 19: federatie vergadering voor alle leden van parochie- en kerkraden 19u30 Vroenhoven

 

December:

za 1: catechese 2

zo 2: 10u45 mis 1 advent

di 4: geloofsavond advent 19u30 Vroenhoven

wo 12: kerstfeest Samana 13 u Delicia

zo 16: 10u45 mis: 3 advent / WZZ

di 18: kerstspel school Bolder 13u30

(zo 23: 60 jaar Roosburg: gemeente ?)

ma 24: kerstviering Zussen 18u30

di 25: 10u45 kerstviering + receptie kerk

wo 26: 10u45 mis 2de kerstdag

zo 30: 10u45 mis (gregoriaans)

 

Januari 2019:

di 1: 10u45 mis

wo 2: geen mis

(do 3: 19 u mis Zussen St.-Genoveva)

zo 6: 10u45 mis: driekoningen fanfare + koor

za 19: catechese 3

zo 20: 10u45: mis

wo 23: lanceeravond BD 19u Hasselt

 

Februari:

zo 3: 10u45: mis :lichtmis + feestje koor (40 j) 15u: kinderzegen ZB en Zus

za 16: cat 4

zo 17: 10u45 mis : kruisoplegging vormelingen ZB

 

 

Maart:

v r 1: feest mannen koor Delicia

2-10: krokusvakantie

zo 3: 10u45: mis

wo 6: 10u mis aswoensdag (19u mis Zussen)

do 7: bowling catechese

za 16: catechese 5 (kerk Zichen)

zo 17: 10u45: mis 2 vasten

zo 31: 10u45: mis 4 vasten / BD (gregoriaans ?)

 

April

zo 7: 10u45: mis 5 vasten

6 – 22: paasvakantie

palmzondag (mis Zussen) – goede week

do 18: witte donderdag mis 19u Zichen

vr 19: goede vrijdag 15u kruisweg - 19u avonddienst in Zussen

za 20: 18u30: paaswake Zussen

zo 21: 10u45 mis paasviering

za 27: catechese 6 (kerk Zichen)

 

Mei:

zo 5: 10u45 mis (1 com Kanne – Val-Meer – Herderen)

ma 6: ouderavond catechese 19u30 Jeugdcentrum

za 18: catechese 7

zo 19: 10u45 mis

ma 27: 19 u mis kruisdagen ZB en Zussen: landelijke Gilde Jeugdcentrum

do 30: OLH hemelvaart 10u45 1ste communie

 

Juni:

zo 2: 10u45: mis

zo 9: pinksteren: Vormsel ZB en Zus

ma 10: 10u30: Roosburg (60 jaar)

vr 14: slot catechese

zo 16: 10u30: mis

do 19: sacramentsdag

zo 23: processie: Zichen, Zussen, Kanne, Herderen (?)

vr 28: slotviering school

28 -29: merfgelfeesten PJ

vakantie: 29/6 – 31/8

zo 30: 10u30 mis (gregoriaans)

 

Juli: (geen avondmissen in de week)

zo 7: 10u45: mis

do 11: 10u mis PJ-KLJ

11 -21 juli kamp PJ-KLJ Wirtzfeld

z o 21: 10u45: mis

 

Augustus: (geen morgenmissen in de week)

zo 4: 10u45: mis

do 15: 10u45: mis Maria hemelvaart zaal Bolder koor + Fanf

zo 18: 10u45: mis

 

September:

zo 1: 10u45: mis + startviering school

zo 15: 10u45 mis + startavond bisdom

zo 29: 10u45: mis (gregoriaans)

 

Wijzigingen van datums en aanpassingen mogelijk.

 

Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk

Zichen-Bolder

 

Het gebouw bestaat uit een voorstaande westtoren, heeft vier geledingen, een vierbeukig schip met zes traveeën en het oorspronkelijke koor met twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. Verder heeft het gebouw een noord-portaal. De toren heeft een onderbouw van mergelsteen, een bovenbouw van breuksteen, wordt aan de zuidzijde geflankeerd door een rond traptorentje en de tweede en derde geleding zijn voorzien van rondbooglisenen met daarin rechthoekige vensters en de bovenste met in elke zijde een bifora met deelzuiltjes binnen een verdiept muurvlak. De zijbeuken hebben rondboogvensters en het koor heeft spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. De toren wordt gedekt door een tentdak en de rest van het gebouw door zadeldaken en lessenaarsdaken. Het interieur is opgetrokken met mergelsteen en de middenbeuk wordt van de beide zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen. Boven de middenbeuk bevinden zich kruisribgewelven tussen spitsbooggordelbogen die worden gedragen door colonnetten. De zijbeuken hebben ook kruisribgewelven waarbij de gordelbogen opgevangen worden door rechthoekige pilasters. De uiterste zuidelijke zijbeuk is vrij smal en heeft een tongewelf. Boven het koor bevindt zich een stergewelf.

 

De kerk heeft een kalkstenen doopvont met maskers in gotische stijl (16e eeuw).

 

Het gebouw is de parochiekerk en is gewijd aan Sint-Pieter en Sint-Laurentius.

 

Geschiedenis

 

In de 14e eeuw werd er een vroeg-gotische kerk gebouwd.

 

In 1703 werd het koor gebouwd. Het was toen een driebeukige pseudo-basilica met een lage gesloten ingebouwde vierkante westtoren met drie geledingen, rondbooglisenen in de tweede geleding, een drie traveeën groot schip en een hoger koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting.

 

In 1927-1928 wordt het schip in westrichting met drie traveeën verlengd naar het ontwerp van R. Lemaire en F. Van den Dael, waarbij aansluitend een nieuwe en hogere toren werd gebouwd. Verder werden de middentraveeën verhoogd met toevoeging van oculi als bovenlichten en werd de zuidelijke zijbeuk vervangen door de huidige die eigenlijk bestaat uit twee beuken.