Parochie Zichen-Bolder

Jaarprogramma parochie  Zichen – Bolder  2018 – 2019.


voorstelJuni:

zo    2:  10u45: mis

zo    9:  pinksteren: Vormsel ZB en Zus

ma 10:  10u30: Roosburg (60 jaar)

vr    14:  slot catechese

zo   16:  10u30: mis

do  19:  sacramentsdag

zo   23:  processie: Zichen, Zussen, Kanne, Herderen (?)

vr   28:  slotviering school

28 -29:  merfgelfeesten PJ

vakantie: 29/6 – 31/8

zo   30:  10u30 mis (gregoriaans)


Juli:      (geen avondmissen in de week)

zo   7:  10u45: mis

do  11:  10u mis PJ-KLJ

11 -21 juli kamp PJ-KLJ Wirtzfeld

z o 21:  10u45: mis


Augustus: (geen morgenmissen in de week)

zo   4:  10u45: mis

do  15:  10u45: mis Maria hemelvaart zaal Bolder  koor + Fanf

zo   18:  10u45: mis


September:

zo    1:  10u45: mis + startviering school

zo  15:  10u45 mis + startavond bisdom

zo  29:  10u45: mis (gregoriaans)


Wijzigingen van datums en aanpassingen mogelijk.


Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk

Zichen-Bolder


Het gebouw bestaat uit een voorstaande westtoren, heeft vier geledingen, een vierbeukig schip met zes traveeën en het oorspronkelijke koor met twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. Verder heeft het gebouw een noord-portaal. De toren heeft een onderbouw van mergelsteen, een bovenbouw van breuksteen, wordt aan de zuidzijde geflankeerd door een rond traptorentje en de tweede en derde geleding zijn voorzien van rondbooglisenen met daarin rechthoekige vensters en de bovenste met in elke zijde een bifora met deelzuiltjes binnen een verdiept muurvlak. De zijbeuken hebben rondboogvensters en het koor heeft spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. De toren wordt gedekt door een tentdak en de rest van het gebouw door zadeldaken en lessenaarsdaken. Het interieur is opgetrokken met mergelsteen en de middenbeuk wordt van de beide zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen. Boven de middenbeuk bevinden zich kruisribgewelven tussen spitsbooggordelbogen die worden gedragen door colonnetten. De zijbeuken hebben ook kruisribgewelven waarbij de gordelbogen opgevangen worden door rechthoekige pilasters. De uiterste zuidelijke zijbeuk is vrij smal en heeft een tongewelf. Boven het koor bevindt zich een stergewelf.


De kerk heeft een kalkstenen doopvont met maskers in gotische stijl (16e eeuw).


Het gebouw is de parochiekerk en is gewijd aan Sint-Pieter en Sint-Laurentius.


Geschiedenis


In de 14e eeuw werd er een vroeg-gotische kerk gebouwd.


In 1703 werd het koor gebouwd. Het was toen een driebeukige pseudo-basilica met een lage gesloten ingebouwde vierkante westtoren met drie geledingen, rondbooglisenen in de tweede geleding, een drie traveeën groot schip en een hoger koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting.


In 1927-1928 wordt het schip in westrichting met drie traveeën verlengd naar het ontwerp van R. Lemaire en F. Van den Dael, waarbij aansluitend een nieuwe en hogere toren werd gebouwd. Verder werden de middentraveeën verhoogd met toevoeging van oculi als bovenlichten en werd de zuidelijke zijbeuk vervangen door de huidige die eigenlijk bestaat uit twee beuken.