Parochie Zichen-Bolder

Parochiekerk Sint Pieter en Sint Laurentius

 

Naar aanleiding van het ten einde lopen van de restauratiewerken aan onze parochiekerk stelt het kerkbestuur de deuren open. Gedurende het afgelopen jaar werd onze kerk zeer grondig gerestaureerd. De dakconstructie werd hersteld, een nieuw dak en dakgoten werden geplaatst en de glasramen werden gerestaureerd.

Ter gelegenheid van de "Open Kerkendagen" op 3 juni tussen 12:00u en 17:00u willen we u allen de gelenheid geven het resutaat van deze restauratie te komen bewonderen.

 

Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk

Zichen-Bolder

 

Het gebouw bestaat uit een voorstaande westtoren, heeft vier geledingen, een vierbeukig schip met zes traveeën en het oorspronkelijke koor met twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. Verder heeft het gebouw een noord-portaal. De toren heeft een onderbouw van mergelsteen, een bovenbouw van breuksteen, wordt aan de zuidzijde geflankeerd door een rond traptorentje en de tweede en derde geleding zijn voorzien van rondbooglisenen met daarin rechthoekige vensters en de bovenste met in elke zijde een bifora met deelzuiltjes binnen een verdiept muurvlak. De zijbeuken hebben rondboogvensters en het koor heeft spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. De toren wordt gedekt door een tentdak en de rest van het gebouw door zadeldaken en lessenaarsdaken. Het interieur is opgetrokken met mergelsteen en de middenbeuk wordt van de beide zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen. Boven de middenbeuk bevinden zich kruisribgewelven tussen spitsbooggordelbogen die worden gedragen door colonnetten. De zijbeuken hebben ook kruisribgewelven waarbij de gordelbogen opgevangen worden door rechthoekige pilasters. De uiterste zuidelijke zijbeuk is vrij smal en heeft een tongewelf. Boven het koor bevindt zich een stergewelf.

 

De kerk heeft een kalkstenen doopvont met maskers in gotische stijl (16e eeuw).

 

Het gebouw is de parochiekerk en is gewijd aan Sint-Pieter en Sint-Laurentius.

 

Geschiedenis

 

In de 14e eeuw werd er een vroeg-gotische kerk gebouwd.

 

In 1703 werd het koor gebouwd. Het was toen een driebeukige pseudo-basilica met een lage gesloten ingebouwde vierkante westtoren met drie geledingen, rondbooglisenen in de tweede geleding, een drie traveeën groot schip en een hoger koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting.

 

In 1927-1928 wordt het schip in westrichting met drie traveeën verlengd naar het ontwerp van R. Lemaire en F. Van den Dael, waarbij aansluitend een nieuwe en hogere toren werd gebouwd. Verder werden de middentraveeën verhoogd met toevoeging van oculi als bovenlichten en werd de zuidelijke zijbeuk vervangen door de huidige die eigenlijk bestaat uit twee beuken.