Omslag 2019

Omslag 2019

Verklaring:


  1. De omslag wordt sinds vele jaren gepotretteerd door een bewerkte foto van een houtskool-tekening (eind 15de eeuw) die aangetroffen werd op de mergelwand in de grotten van Caestert.
  2. Tevens bedanken wij hier de mensen welke hun medewerking aan deze editie hebben verleend.
  3. Wij plaatsen steeds weer een nieuwe oproep aan alle dorpsgenoten om beeldmateriaal met ons te delen en te laten archiveren voor het nageslacht.
  4. Voor meer info: onze contactpersoon, website link en emailadres.