Parochie Zussen


Naar aanleiding van de jaarlijkse viering van de patrones "Genoveva" op 3 januari

wordt er door de parochie Zussen traditioneel een dialectwedstrijd gehouden.

De oplossing wordt na de viering door Leopold toegelicht.


DIALECTWEDSTRIJD


 1. Zoek het Zussers dialectwoord van onderstaande AN-woorden.
 2. Neem de EERSTE LETTER van dit DIALECTWOORD.
 3. Met deze eerste letters (de E krijg je gratis erbij) ontstaat er verticaal een

(ondertussen verdwenen) straatnaam middden uit ons dorp.


 1. KLOKKENHUIS
 2. E
 3. SPLEET
 4. PETROLEUMLAMP
 5. SOLDATENLAARZEN
 6. E
 7. MIST
 8. TOONLADDER
 9. STREEP
 10. MAND
 11. E
 1. ____
 2. E
 3. _____
 4. ______
 5. ______
 6. E
 7. ______
 8. ___
 9. _______
 10. _____
 11. E

DE NAAM VAN DE VERDWENEN STRAATNAAM VAN 11 LETTERS IS:


E


E

E

NAAM :                                                                                                                                                                


 ADRES :                                                                                                                                                              

OPLOSSING VOOR 3 JANUARI BIJ : Reggers Leopold, Kladerstraat 28 of op

leopold.reggers@telenet.be of in de kerk na de mis op 3 januari 2020

Sint-Genovevakerk


Het mergelstenen gebouw bestaat uit een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip met drie traveeën, een transept en een koor met twee rechte traveeën met vlakke sluiting. Het koor wordt geflankeerd door sacristieën. De toren heeft in de westgevel een spitsboogportaal in geprofileerde mergelstenen en hardstenen omlijsting, in elke zijde een galmgat in spitsboogvorm en als dak een ingesnoerde naaldspits. De rest van het gebouw wordt gedekt door zadeldaken. Tussen de middenbeuk en de zijbeuken bevinden zich spitsboogarcades op zuilen. Het gebouw heeft geprofileerde spitsboogvensters en een spitsboogfries onder de ramen van het transept en het koor. In de delen uit 1896 bevinden zich onder de kroonlijsten spitsboogfriezen. In de koorsluiting bevindt zich een roosvenster. De ruimtes worden overwelfd door kruisribgewelven.


De kerk is de parochiekerk van het dorp en is gewijd aan Sint-Genoveva.Geschiedenis


Vanouds stond in Zussen de Sint-Genovevakapel, welke ondergeschikt was aan de Sint-Pietersparochie van Zichen.


In 1852 werd de kerk gebouwd.


In 1896 werd het gebouw vergroot (transept en koor) naar het ontwerp van M. Christiaens.