Week 22 Zussen

PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN 

PAROCHIENUMMER: 3822 

WEEK: 22

 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

Zaterdag 3 juni:

Geen eucharistieviering. 


Maandag 5 juni:

19:00u. Stichting Isabella Scholberg. 

Stichting Elisa Festjens. 

Altaardienst:Nico

 

Parochienieuws 

 

ZANGKOOR 

Wekelijkse repetitie op donderdag 1 juni om 19:30u in de Genovevalokalen. 


Processie 

Op zondag 11 juni vindt de jaarlijkse sacramentsprocessie plaats in onze parochie. Hopelijk kan er dan weer gerekend worden op de vele vrijwilligers van de andere jaren om deze rijke traditie verder te zetten. 

Uiteraard zijn nieuwe medewerkers van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij de coördinator Mevr.Marie-Elise Smets, Reggerstraat 72, Zussen mesmets@hotmail.com 0470/0231204 

Op de dag van de processie is er geen eucharistieviering,wel op zaterdag 10 juni om 18.00u. 


SACRAMENTSPROCESSIE

Wie wil meewerken aan een vocale uitvoering van de Panis Angelicus van César Franck.Deze meest bekende versie is ondertussen een evergreen geworden die op het repertoire staat van o.a. Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, André Rieu, …

Begeleid door een instrumentaal kopersextet wordt dit lied gezongen aan één van de rustaltaren van de traditionele sacramentsprocessie opzondag 11 juni rond 11:30u.

Info bij: Leopold Reggers - 0499/765877 -leopold.regger@telenet.be
Nico Slangen - 012/453770 - nicoslangen@hotmail.com
N.B. Er wordt één algemene repetitie voorzien nl. donderdag 8 juni om 19:30u. in zaal Trudo.