Home

Heemkunde Sint-Servaas ZZB

NIEUW:Nieuwe pagina "Champignonteelt".

Zicht op de teelt van weleer aan de hand van enkele filmpjes.

Zie: Champignonteelt

-

Nieuwe richtlijnen Covid19 - Annulatie Eucharistieviering parochies Zichen-Bolder & Zussen

Klik Hier:

-

Wijzigingen regeling der Eucharistievieringen:


Nieuws uit de federatie Vlijtingen.


Zie:  Parochiale nieuwtjes

Ons 50 klinkers tellende dialect.

Er worden nog tal van uitbreidingen verwacht.

Kort geschiedkundig overzicht.

Ich kal ook Limburgs / Vloams....

Het meest kleurrijke dialect ter wereld....