Parochiale nieuwtjes

Kerkdiensten met Allerheiligen

                                                                                         Riemst, 28 oktober 2020

Parochies Federatie Vlijtingen

Gemeente Riemst


Parochie nieuws


Beste mensen


Gezien het hoge aantal besmettingen in de gemeente Riemst in de voorbije dagen, rekening houdend met de richtlijnen van de gouverneur van onze provincie, en in overleg met burgemeester Mark Vos en de gemeentelijke crisis cel willen we iedereen in onze parochies laten weten dat er geen kerkelijke diensten zullen doorgaan in onze kerken op zaterdagavond 31 oktober, op Allerheiligen 1 november en Allerzielen 2 november.


Alle eucharistievieringen, gebedsvieringen en kerkhofzegeningen in onze dorpen komen hierdoor te vervallen.

Wel zullen de kerken open zijn voor een stil gebed op de uren van de eucharistievieringen en gebedsvieringen.


In Zussen op:

zat 31/10 van 18:00u – 18:30u

zon  1/11 van 15:30u – 16:00u

ma   2/11 van 19:00u – 19:30u


In Zichen op:

zon  1/11 van 10:45u – 11:30u en 14:30u – 15:15u

ma   2/11 van 10:00u – 10:45u


In Kanne op:

zon   1/11 van 10:45u – 11:30u, namiddag kerkportaal open


Ook zullen om dezelfde redenen de weekendvieringen van zaterdagavond en zondagvoormiddag niet doorgaan in de maand november. De weekdag vieringen wel.

Uitvaarten en dopen mogen doorgaan met een beperking van 40 aanwezigen.


Mogen we jullie vragen, langs deze weg, dit door te vertellen aan familie en bekenden. Jullie mogen dit bericht doorsturen aan iedereen.


Er kan wel een persoonlijk bezoek gebracht worden aan het kerkhof om overleden familieleden te gedenken met een bloem en een gebed.
Op het kerkhof is het dragen van het mondmasker verplicht en dien je de afstand van 1,5 meter te bewaren.


God onze Vader,

onze overleden familieleden en vrienden kunnen wij niet vergeten,
over de dood heen voelen wij ons verbonden met elkaar.

De bloemen die wij op hun graf leggen,

zeggen meer dan woorden hoe lief zij ons zijn.
Het kan niet zijn dat de dood het einde is.
Mogen zij verder leven in uw en onze liefde.
Geef hen eeuwig leven,

zodat wij over de dood heen verbonden blijven met elkaar.
Hiervoor vragen wij uw zegen God.

Amen


Wij wensen u allen een zalige hoogdag van Allerheiligen en veel sterkte bij het gedenken van onze overleden familieleden en vrienden.


Namens

Het federatieteam, de parochieraden, de parochiepriesters Jef Lemmens – Paul Olaerts

Bisdom Hasselt gaat van 15 naar 7 dekenaten

Nieuw dekenaat Tongeren"


Vanaf 1 september kent het bisdom Hasselt 7 nieuwe dekenaten. De grotere gehelen zijn een uitgesproken keuze voor meer nabijheid en samenwerking.


Vanaf 1 september kent het bisdom Hasselt niet langer 15 maar 7 dekenaten. Deze evolutie werd vorig jaar aangekondigd, en is vanaf volgende maand ook realiteit. Een structurele ingreep met als doel om van de pastorale eenheden in het bisdom krachtige gehelen te maken.

Dit is een kans om samen inhoudelijk op weg te gaan, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys, verantwoordelijk voor de parochies. De indeling in 7 dekenaten maakt het de diensten van het bisdom immers mogelijk om de lokale ploegen meer en beter te ondersteunen.

We willen inzetten op nabijheid tussen het bisdom en de plaatselijke geloofsgemeenschappen in de pastorale eenheden.

Na de vele gesprekken tussen het bisdom en de dekens, werd de kaart als volgt gelegd.


Vanaf 1 september 2020 is het nieuwe dekenaat Tongeren in werking getreden.


 • Dekenaat Tongeren, bestaande uit de vroegere dekenaten Tongeren, Bilzen en Vlijtingen-Voeren

Maatregelen liturgische vieringen:


 • maximum 100 aanwezigen in deze kerk
 • mondmasker aanbevolen bij binnen en buiten gaan
 • handen ontsmetten bij het binnengaan
 • aanwijzingen medewerker opvolgen
 • aangewezen looprichting volgen
 • geen zitplaats
 • houd 1,5 meter afstand
 • bubbels in de zijbeuken
 • bij communie rij per rij aansluiten via zijgang
 • afstand respecteren
 • enkel communie op de hand
 • terugkomen via zijgang
 • collectebus aan de uitgang
 • geen samenscholingen voor en na de dienst

 

Met dank voor uw medewerking

de parochieraad              de kerkraad

Praktische informatie

betreffende speciale vieringen:


- voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de website van onze federatie Vlijtingen-Voeren, selecteer de gewenste viering -

Algemene parochiale nieuwsjes:

Overzicht van de eucharistievieringen.

Nieuwe regeling voor de zaterdag- of zondagsvieringen

begint vanaf januari 2020

Parochiefederatie Vlijtingen


Zaterdag

Zondag

Week 1

18.00u. Membruggen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.00u. Lafeld

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 2

18.00u. Zussen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

10.45u. Millen

Week 3

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:30u Genoelselderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 4

18.00u. Riemst-Heukelom

18:00u Val-Meer

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:00u Herderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

Week 5

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Millen

Bij deze herschikking is er in elke parochie, per maand, minstens één zondagsmissen (zaterdag of zondag). Bij de maanden met vijf zondagen, is er voor de vijfde zondag een speciale regeling.


(1) Na 1ste en 3de zondag


(2) Na 2de en 4de zondag


(3) Zie dienstregeling weekends week 1 t.e.m. 5


Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za (3)

Zo (3)

Herderen
19:00u09:00u

Kanne


09:00u

10:45u

Lafelt09:00u

Riemst-Heukelom

09:00u (2)

18:00u


Vlijtingen
09:00u (1)09:30u

Vroenhoven


19:00u (2)
18:00u


Genoelselderen09:00u (1)
09:30u

Membruggen09:00u (2)


18:00u


Millen

09:00u (1)


10:45u

Valmeer

18:00u


Meer (kapel)

19:00u


08:00u

Zichen-Bolder09:00u
10:45u

Zussen

19:00u

18:00uMergelkunstenaar Eric Liket maakt in opdracht van de Landelijke Gilden Zichen-Zussen-Bolder

twee kunstwerken t.g.v. einde projectjaar "Dorp in de kijker".

Deze op schaal gemaakte miniaturen zijn in beide parochiekerken te bewonderen.Mergel maquette parochie kerken:

Sint-Pieter en Sint-Laurentius Zichen-Bolder

Genoveva Zussen.