Parochiale nieuwtjes

Vormsels en Eerste communies uitgesteld

Richtlijnen van de bisschoppen van België.


Het corona-virus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België vandaag, 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het Vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.

Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.

 

De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (grootouders!); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.

 

In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het 6e leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.

 

Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, wij vragen dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, email, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.

 

De Bisschoppen danken allen die zich inspannen goed met de eerste communicanten en de vormelingen te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum.

 

Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de Bisschoppen van vorige maandag 23 maart.

 

De Bisschoppen van België

 

Maandag 30 maart 2020

60 ste herdenkingsplechtigheid

ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de

"Roosburgramp 23 december 1958"

Herdenkingsplechtigheid Roosburgramp op maandag 10 juni 2019


Ter nagedachtenis aan het drama dat plaats vond op 23 december 1958 aan de Roosburgsite  in Zichen-Zussen-Bolder heeft een afvaardiging van de beide parochieraden, de beide zangkoren,

de 4 muziekverenigingen, vrije basis school Den Dries, heemkunde Sint-Servaas en de gemeente Riemst een plechtig herdenkingsmoment georganiseerd dat dit jaar reeds voor de 60ste keer gehouden wordt aan het monument voor de slachtoffers van de arbeid.

Naar jaarlijkse gewoonte gaat dit door op Pinkstermaandag.


Programma:

 • 10:30u: samenkomst aan het Roosburgmonument
  • Eucharistieviering wordt voor gegaan door onze deken en priesters.
  • Muzikaal opgeluisterd door het gelegenheidskoor samengesteld uit beide parochies en door het samenspel van onze 4 muziekverenigingen.
  • Lektoren van beide parocies en leerlingen VBS Den Dries.
  • Bloemenhulde door burgemeester, schepenen en raadsleden gemeente Riemst.
 • 12:00u: afronding
 • Bij slecht weer: zal de plechtigheid doorgaan in de parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Laurentius te Zichen-Bolder.
DSC_0269
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0287
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0299
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0303
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0328
DSC_0336
DSC_0340
DSC_0342
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0350
DSC_0346
DSC_0352
DSC_0354
DSC_0353
DSC_0355
DSC_0358
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0366
DSC_0369

Plechtigheid 2019

Algemene parochiale nieuwsjes:

Overzicht van de eucharistievieringen.

Nieuwe regeling voor de zaterdag- of zondagsvieringen

begint vanaf januari 2020

Parochiefederatie Vlijtingen


Zaterdag

Zondag

Week 1

18.00u. Membruggen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.00u. Lafeld

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 2

18.00u. Zussen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

10.45u. Millen

Week 3

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:30u Genoelselderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 4

18.00u. Riemst-Heukelom

18:00u Val-Meer

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:00u Herderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

Week 5

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Millen

Bij deze herschikking is er in elke parochie, per maand, minstens één zondagsmissen (zaterdag of zondag). Bij de maanden met vijf zondagen, is er voor de vijfde zondag een speciale regeling.


(1) Na 1ste en 3de zondag


(2) Na 2de en 4de zondag


(3) Zie dienstregeling weekends week 1 t.e.m. 5


Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za (3)

Zo (3)

Herderen
19:00u09:00u

Kanne


09:00u

10:45u

Lafelt09:00u

Riemst-Heukelom

09:00u (2)

18:00u


Vlijtingen
09:00u (1)09:30u

Vroenhoven


19:00u (2)
18:00u


Genoelselderen09:00u (1)
09:30u

Membruggen09:00u (2)


18:00u


Millen

09:00u (1)


10:45u

Valmeer

18:00u


Meer (kapel)

19:00u


08:00u

Zichen-Bolder09:00u
10:45u

Zussen

19:00u

18:00uMergelkunstenaar Eric Liket maakt in opdracht van de Landelijke Gilden Zichen-Zussen-Bolder

twee kunstwerken t.g.v. einde projectjaar "Dorp in de kijker".

Deze op schaal gemaakte miniaturen zijn in beide parochiekerken te bewonderen.Mergel maquette parochie kerken:

Sint-Pieter en Sint-Laurentius Zichen-Bolder

Genoveva Zussen.