Parochiale nieuwtjes

Nieuw

Bisschop stelt pastoraal team Sint-Servaas aan met Jef Lemmens als moderator

In het kader van de hervorming van de Limburgse katholieke gemeenschap was bisschop Patrick Hoogmartens zondag 3 december te gast in Riemst. Tijdens een serene plechtigheid installeerde hij er de nieuwe pastorale eenheid Sint-Servaas die geleid zal worden door moderator Jef Lemmens. 


In een tot het laatste zitje bezette Sint-Albanuskerk van Vlijtingen werd zondag 3 december de nieuwe pastorale eenheid Sint-Servaas Riemst geïnstalleerd. In een sobere maar mooie ochtendviering - die opgeluisterd werd door een gelegenheidskoor uit de diverse Riemstse parochies - ging bisschop Patrick Hoogmartens voor. Naast de 8 leden van het pastoraal team waren vicaris Bart Coenegrachts, de priesters Jef Lemmens en Paul Olaerts en pater Raymond Yahae - die momenteel stage loopt in Riemst - aanwezig. Ook een delegatie van het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Mark Vos tekende voor present samen met 14 jonge vormelingen. 

Oorlogen 

Tijdens zijn inleiding verwees de bisschop naar de vele problemen waarmee de wereld en de katholieke kerk op dit ogenblik worstelen. “In vijftig jaar is er heel veel veranderd door oorlogen en conflicten die heel veel ellende veroorzaken, maar ook door prestatiedrang en stress die het leven van velen onzeker maken en bemoeilijken. Ook de kerk heeft fouten gemaakt en kent haar bezorgdheden en moet zich noodgedwongen aanpassen om aan het geloof de nodige blijvende kracht te geven”, sprak de herder. 

Dat de nieuwe pastorale eenheid Sint-Servaas heet, is niet toevallig. Bisschop Hoogmartens: “Servaas was niet alleen bisschop van Maastricht en van Tongeren, maar is ongetwijfeld – tijdens zijn tochten tussen beide steden - vaak in Riemst en Vlijtingen geweest. Hij kende deze streek en de koppeling van zijn naam aan deze eenheid is dan ook erg toepasselijk.” 

Team 

Naast de priesters Lemmens en Olaerts bestaat het pastoraal team uit Heidi Doll, Betty Loverix, Anita Neven, Lea Peumans, Rachelle Peumans, Marie-Elise Smets, Alain Vaes en Bea Wagemans. Gewezen deken van Vlijtingen Jef Lemmens werd als pastoor-moderator aangesteld om het team in goede verstandhouding te leiden. Als symbool van deze opdracht ontving hij van de bisschop de Heilige Schrift. 

Maken voortaan deel uit van de pastorale eenheid: Sint-Martinus Genoelselderen, Sint Jan-Baptist Herderen, Sint-Hubertus Kanne, Sint-Hubertus Membruggen, Sint-Stephanus Millen, Sint-Martinus Riemst-Heukelom, Sint-Stephanus Val-Meer, Sint-Albanus Vlijtingen, O.L.Vrouw van Lourdes Lafelt, Sint-Pieter en Sint-Paulus Vroenhoven, Sint-Petrus en Sint-Laurentius Zichen-Bolder en Sint-Genoveva Zussen. 


(c) HBVL - Eddy Vandoren

Bisdom Hasselt gaat van 15 naar 7 dekenaten

Nieuw dekenaat Tongeren"


Vanaf 1 september kent het bisdom Hasselt 7 nieuwe dekenaten. De grotere gehelen zijn een uitgesproken keuze voor meer nabijheid en samenwerking.


Vanaf 1 september kent het bisdom Hasselt niet langer 15 maar 7 dekenaten. Deze evolutie werd vorig jaar aangekondigd, en is vanaf volgende maand ook realiteit. Een structurele ingreep met als doel om van de pastorale eenheden in het bisdom krachtige gehelen te maken.

Dit is een kans om samen inhoudelijk op weg te gaan, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys, verantwoordelijk voor de parochies. De indeling in 7 dekenaten maakt het de diensten van het bisdom immers mogelijk om de lokale ploegen meer en beter te ondersteunen.

We willen inzetten op nabijheid tussen het bisdom en de plaatselijke geloofsgemeenschappen in de pastorale eenheden.

Na de vele gesprekken tussen het bisdom en de dekens, werd de kaart als volgt gelegd.


Vanaf 1 september 2020 is het nieuwe dekenaat Tongeren in werking getreden.


  • Dekenaat Tongeren, bestaande uit de vroegere dekenaten Tongeren, Bilzen en Vlijtingen-Voeren

Algemene parochiale nieuwsjes:

Overzicht van de eucharistievieringen.

Nieuwe regeling voor de zaterdag- of zondagsvieringen

begint vanaf januari 2020

Parochiefederatie Vlijtingen


Zaterdag

Zondag

Week 1

18.00u. Membruggen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.00u. Lafeld

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 2

18.00u. Zussen

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

10.45u. Millen

Week 3

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:30u Genoelselderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Zichen-Bolder

Week 4

18.00u. Riemst-Heukelom

18:00u Val-Meer

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09:00u Herderen

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Kanne

Week 5

18.00u. Vroenhoven

08.00u. Sint-Severinus-Meer

09.30u. Vlijtingen

10.45u. Millen

Bij deze herschikking is er in elke parochie, per maand, minstens één zondagsmissen (zaterdag of zondag). Bij de maanden met vijf zondagen, is er voor de vijfde zondag een speciale regeling.


(1) Na 1ste en 3de zondag


(2) Na 2de en 4de zondag


(3) Zie dienstregeling weekends week 1 t.e.m. 5


Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za (3)

Zo (3)

Herderen
19:00u09:00u

Kanne


09:00u

10:45u

Lafelt09:00u

Riemst-Heukelom

09:00u (2)

18:00u


Vlijtingen
09:00u (1)09:30u

Vroenhoven


19:00u (2)
18:00u


Genoelselderen09:00u (1)
09:30u

Membruggen09:00u (2)


18:00u


Millen

09:00u (1)


10:45u

Valmeer

18:00u


Meer (kapel)

19:00u


08:00u

Zichen-Bolder09:00u
10:45u

Zussen

19:00u

18:00uMergelkunstenaar Eric Liket maakt in opdracht van de Landelijke Gilden Zichen-Zussen-Bolder

twee kunstwerken t.g.v. einde projectjaar "Dorp in de kijker".

Deze op schaal gemaakte miniaturen zijn in beide parochiekerken te bewonderen.Mergel maquette parochie kerken:

Sint-Petrus en Sint-Laurentius Zichen-Bolder

Genoveva Zussen.