Ronny Keulen

Het kleurrijkste dialect ter wereld...

Het Zichen-Zussen-Bolders zou, volgens een studie van de dialectoloog José Cajot (2011)

het klankrijkste (50 verschillende klanken) dialect ter wereld zijn.

Ronny KeulenIk ben naar school geweest in de Rijksbasisschool in Zichen-Zussen-Bolder en heb nadien de richting Latijn-Moderne talen gevolgd in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Tongeren. Na het middelbaar onderwijs heb ik Germaanse Taal- en Letterkunde (Duits-Engels) gestudeerd aan de K.U.Leuven, waar ik ook de Leraren opleiding voltooid heb.  Ronny Keulen was van september 2000 tot januari 2008 als redacteur van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (1983-2008) verbonden aan het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de K.U.Leuven. In die periode redigeerde hij zes afleveringen van het 39-delige woordenboek, dat op 30 juni 2010 in de hal van het stadhuis van Maastricht onderscheiden werd met de Juliana Boudewijnprijs.

Sinds januari 2008 werkt hij onder begeleiding van prof. dr. Luk Draye aan een proefschrift over de klankstructuur en klankgeografie van de Limburgse dialecten. Zijn onderzoektopics situeren zich op het gebied van de dialectologie, meer in het bijzonder de dialectlexicografie en -fonologie.   Na mijn proefschrif wil ik graag aan een nieuwe carrière beginnen in het onderwijs.

Huidige functies:

Secretaris van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), sinds 2007 (bestuurslid sinds 2004)

Secretaris van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN), sinds 2010 (bestuurslid sinds 2008)

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCDT), sinds 2010

Lid van de Raod veur 't Limburgs, sinds 2009

Bestuurslid van Veldeke Bels(j) Limburg (VBL), sinds 2001

Stichtend lid van Variaties vzw