José Cajot

Het kleurrijkste dialect ter wereld...

Het Zichen-Zussen-Bolders zou, volgens een studie van de dialectoloog José Cajot (2011)

het klankrijkste (50 verschillende klanken) dialect ter wereld zijn.

José CAJOT


Honorair consul van de Bondsrepubliek Duitsland te Hasselt.

Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, afdeling Germaanse Filologie (K.U. Leuven).

Laureaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent), de Dr. J. Dupontprijs van de Vlaamse Leergangen (KU Leuven) en de Taalkundige Prijs van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Eupen).

In 1992 gastprofessoraat aan de Humboldt-Universiteit te Berlijn.

Secretaris-generaal van de ‘Koninlijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie / Commission Royale de Toponymie et Dialectologie’ (Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel) en uitgever van haar wetenschappelijk tijdschrift Handelingen/Bulletin.

Gastlector aan de Université Saint-Louis Bruxelles.

Bestuurslid van de ‘Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde’, de ‘Stiftung zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache in Belgien’ en de ‘Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern’ (Antwerpen).

Laatste loopbaanfuncties: hoogleraar Duits, hoofd van het departement Toegepaste Taalkunde, directeur van de campus VLEKHO van de ‘Hogeschool voor Wetenschap en Kunst’ te Brussel. In 2013 werd het departement Toegepaste Taalkunde in de Faculteit Letteren van de KU Leuven ingekanteld.

Wetenschappelijke activiteiten en publicaties op het gebied van Nederlandse en Duitse taalkunde: grensdialecten, standaardtaalnormen, historische taalkunde.

Lid en oud-voorzitter van: ‘Orde van den Prince’ (Graafschap Loon) en ‘Lions Club’ (Hasselt). Oud-voorzitter van: ‘Vereniging van Vlaamse Academici’ (Limburg).

Lid van de ‘Belgisch-Nederlandse Vereniging’ (Limburg) en bestuurslid van de ‘Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern’ (Antwerpen).