Herdenkings- plechtigheden Roosburgramp

Herdenkingsplechtigheden

Overzicht vieringen:

1998


Naar aanleiding van de 40ste herdenkingsplechtigheid  van de Roosburgramp werd er door de heemkundigekring "Sint-Servaas Ziche,-Zussen-Bolder" een permanente tentoonstelling geopend in het nieuwe mergelmuseum (1998-2010).

2008

Naar aanleiding van de 50ste herdenkingsplechtigheid werd er een "Fakkeltocht" gehouden naar het monument.

2018


Op zondag 23 december had er een burgerlijke plechtigheid plaats in de St;-Pieter en St.-Laurentius kerk te Zichen. De gemeente Riemst, beide parochieraden, heemkundige kring, zangkoren, school en de KFDW werkten samen een zeer sirene plechtigheid uit. Voor deze gelegenheid liet de KFDW een muziekstuk componeren " Sechene Bollaar " dat die avond gespeeld werd. Heemkunde Sint-Servaas zorgde voor de passende beelden bij de verschillende muzikale passages.

20/05/2024

65ste herdenkingsviering


Voor de 65ste keer werd er naar jaren lange traditie op pinkstermaandag de herdenkingsviering gehouden aan het monument van de "Roosburgramp".

Bevraging:


Wij zouden graag de verhalen en getuigenissen willen verzamelen van mensen die zich nog herinneren hoe zij het nieuws rond de Roosburgramp heb vernomen, wat zij op dat ogenblik aan het doen waren en hoe zij om een of andere manier een betrokkenheid hadden tot de slachtoffers, families, hulpverleners, enz...

U kan ons contacteren door uw gegevens hierlangs aan ons te vezorgen.

Mvg, Heemkunde Sint-Servaas.