Zuster, nonnen, begijnen in Zussen

Zusters, nonnen, begijnen

in Zussen

Met de medewerking van het parochiecomité,

DIALECTWEDSTRIJD 2023

De opdracht van het jaarlijkse dialectenwedstrijdje van 3 januari 2023 was om de naam van het (verdwenen) wegeltje te vinden dat de zusters van Zussen en Zichen gebruikten om op zondagnamiddag bij elkaar op de koffie te gaan.

De oplossing: "BEGIJNENWEG"

(verbindingswegeltje tussen Kaldersteeg en Walenweg)

 

Het etentje voor de winnaars van deze dialectwedstrijd, aangeboden door Gasthof Delicia, Visésteenweg, ging dit keer naar Marie-Elise en Marc.  

Proficiat en geniet ervan. De andere prijzen waren voor Michel en Aline. 

CITATEN UIT HET BOEK 150 JAAR Parochie Zussen

“Op 26 februari 1905 grijpt in de jongensschool van Sussen een ‘vergaring’ plaats van de huisvaders van Sussen voor het tot stand brengen van ener Meisjesschool in Sussen, bestuurd door E.Zusters. 

Op 19 maart 1906 wordt de eerste steen van het klooster en de school gelegd door E.H. Deken Van den Hove van Vlijtingen. De kerkfabriek had de grond aangekocht van Jacobus Lenaerts, één van de haar leden en tevens lid van het Schoolcomité. 

Op 11 oktober 1906 wordt de school door de gemeente “aangenomen” op naam van zuster Gabrielle en zuster Lutgard. 

In de school en het klooster is het een komen en gaan van tientallen zusters, die hier voor korte of iets langere tijd verblijven. Zo tellen we vanaf 1912, wanneer het archief van de meisjesschool begint, 37 verschillende namen van zusters. 

Welluidende zusternamen die velen nu nog bekend in de oren zullen klinken, zijn voorzeker: Gerarda, Hildefonse, Emilie, Gudula. Eén zuster nl. Zuster Gerarda (Agnes Hoogstijns, °Beek, 25.01.1881) zal van haar 46-jarige loopbaan als kleuterleidster er 31 jaar in Zussen volbrengen. Zuster Gerarda blijft in het klooster wonen tot aan haar overlijden en wordt begraven op het kerkhof van Zussen.   

De fusie van de jongens- en meisjesschool in 1972 betekende de definitieve verhuis van de zusters Dominikanessen naar hun moederklooster in Lubbeek. 

66 jaar hebben de zusters een dienstbare rol gespeeld in de parochie St.Genoveva  in het algemeen en de opvoeding van de kinderen van Zussen in het bijzonder.” 

In 1996 werd het klooster afgebroken om plaats te maken voor zaal Trudo.

Het afscheid,