Aanvraag misintentie

Aanvraag misintentie


Hiervoor vinden jullie achteraan in de kerk een invulformuliertje.

Of download "hier" het formuliertje.


Aanvraag per overschrijving kan ook.

Het is voortaan ook mogelijk om misintenties per overschrijving aan te vragen. Stort hiervoor 15 euro op rekening BE90 2350 2015 8632 van Parochiale Werken Zichen-Bolder.

Vermeld bij de mededeling je telefoonnummer, de gewenste datum en de intentie.

Contante betaling kan uiteraard ook nog. Je vindt hiervoor formuliertjes achteraan in de kerk, alsook op de website www.zichen-zussen-bolder.be. Gelieve dit ingevuld, samen met 15 euro, binnen te brengen bij Marie-Jeanne Nelissen, St-Servaasstraat 42, Zichen, ten laatste 2 weken op voorhand.


Dank bij voorbaat

De parochieraad