Week 18

Week: 18

Editie: Federatie Vlijtingen 

Parochie: Zichen-Bolder 


 

PAROCHIENIEUWS 

ZICHEN-BOLDER 

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX 

Op donderdag 8 juni, Sacramentsdag, is er de 63ste jaarlijkse bedevaart naar Banneux, met Eucharistische gebedsgroepen, waar we met vele bedevaarders samenkomen. 

Inschrijven kan tot 7 mei bij Jean-Pierre Vos, Bolderstraat 26, te Bolder, 0476/38.16.89. De deelnameprijs voor de busreis en een bedevaartboekje bedraagt 20 euro. 

Je kan ook rechtstreeks bij het secretariaat inschrijven: ICEW, Hoog Kattenbos 15, 3920 Lommel, telefoon: 011/94.26.03 of e-mail: icew-b-lommel@hotmail.com. 

De opstapplaatsen worden later meegedeeld. 

 

EERSTE COMMUNIE 

Op zondag 7 mei heeft om 11u00 in de kerk van Zussen de viering voor de Eerste Communie plaats. Dit voor de kinderen van Zichen-Bolder en Zussen. 

 

GEWESTFEEST SAMANA 

Op woensdag 10 mei heeft het jaarlijks Gewestfeest van Samana plaats in Gasthof Delicia. Samana-leden kunnen hiervoor inschrijven bij de kernleden. 

 

KRUISDAGEN 

Op maandag 15 mei is er om 19u00 een openluchtmis aan het Jeugdcentrum te Zichen. Dit naar aanleiding van de Kruisdagen. Deze viering zal opgeluisterd worden door het Parochiaal Mannenkoor.


LITURGISCHE VIERINGEN 

ZICHEN-BOLDER 

SINT-PIETER EN SINT-LAURENTIUS 

 

Zondag 7 mei: 

10:45u: Edmond Theunissen, Helena Tans, Mathieu Theunissen en Isabelle Tans 

             Pierre Geraerds, Anna Stevens en afgestorven familie 

             Wiricus Vos, echtgenoot van Maria Vanderstraeten 

Stichting: Pierre Meesen en Emilie Herbillon 

Stichting: Eva Tans en familie 

Stichting: Pieter Jongen, Elisa Wagemans, zoon Jean en overleden familie 

Stichting: Michel Eycken, Maria Govaerts en kinderen 

Stichting: Beatrix Nelissen-Tilkin 

Stichting: Paul Gielen en Gertrude Jans 

Stichting: Familie Palmans-Bessems 

Stichting: Pierre Tans, Anna Stevens, Pieter Tans en Anna Poosen 

 

Woensdag 10 mei: 

9:00u Stichting: Arnold Jongen, Philomena en Elisabeth Bastiaens 

 

Donderdag 11 mei: 

14:00u Erewacht