Parochiekrantje Zussen

Personen en verenigingen, die graag een bericht opgenomen zien in dit viermaandelijks krantje, kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke uitgever van de PAROCHIERAAD. Het volgend krantje verschijnt einde april 2023.


Verantw. Uitg.: Leopold Reggers

GSM: 0499/765877

Email: leopold.reggers@telenet.be 

PAROCHIEKRANTJE 

ST.GENOVEVA ZUSSEN

JAARGANG 32 

NUMMER 94 

Januari, februari, maart, april 2023 

UITGAVE VAN : 

Parochieraad 

St.Genoveva Zussen 

DE PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN 

wenst U en Uw familie  

vredevolle kerstdagen en 

een voorspoedig , gezond en gelukkig 2023


Wij wensen jullie een kerst vol vrede en een jaar zonder verdriet of tegenslag. 
Mogen de dagen ,weken, maanden gevuld zijn met liefde en een lach. 

Wij wensen je het komende jaar veel vreugde en zonneschijn,

zodat je elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn. 

Vergeet het afgelopen jaar, trek uw handen uit het haar, 

want nu gaat het beginnen, in 2023 zullen we wel winnen. 

Gezondheid, liefde en geluk, je zal zien, onze hoop kan niet meer stuk! 

2022 was een prachtig jaar, een jaar waarin veel is gebeurd,

Maar wees niet getreurd, 2023 gaat nog veel mooier worden. 

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen, veel liefde, voorspoed en geluk.

ZATERDAGMISSEN in 2023 om 18.00u. 


Er is slechts één zaterdagavondmis per maand in onze parochie, telkens op de ZATERDAG

van het TWEEDE WEEKEND van de MAAND.
 
Op volgende zaterdagen 2023 is er dus om 18.00u. een mis in Zussen

  

7 januari   -  11 februari   -   11  maart   -   8 april   -   13 mei   -   10 juni

8 juli   -   12 augustus   -   9 september   -   7 oktober   -   11 november   -   9 december

 

Alle GESTICHTE JAARGETIJDEN van één maand zullen samengevoegd worden tot de zaterdagmis van die maand, tenzij de familie zelf vraagt om een wijziging van maand of dag (maandagmis).
Verder op in dit Parochiekrantje treft U een overzicht aan voor de volgende 4 maanden.


De WEKELIJKSE MAANDAGMIS blijft behouden om 19.00u.


Bij bijzondere gelegenheden kan er op andere dagen een eucharistieviering zijn. Voor het komende kwartaal is dit op:

  
Woensdag 2 maart: Aswoensdag om 19.00u.

Donderdag 14 april: Witte Donderdag  om 19.00u in kerk Zussen  
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag om 19.00u in kerk Zichen                                
Zaterdag 16 april: Paaswake om 18.30u  in kerk Zussen

Zondag 17 april: Pasen in kerk Zichen om 10.45u.

Maandag 18 april: Paasmaandag om 9.30u. in kerk Zussen

 

De misintenties dienen, om opgenomen te kunnen worden in het wekelijkse Parochieblad, minstens twee weken vooraf opgegeven te worden bij coördinator Gilbert Dupas, Reggerstraat 72, 012/452133 of bij Nico Slangen, Mgr. Trudo Jansstraat 25, 012/453770 of bij An Huidts, Mgr. Trudo Jansstraat  23,  012/452592 of per mail of tel. bij Leopold Reggers 0499/765877 leopold.reggers@telenet.be 


EERSTE COMMUNIEOp zondag 7 mei ontvangen de 7-jarigen hun 1ste communie in de kerk van Zussen.


De voorbereiding op deze dag gebeurt in het 1ste leerjaar van onze Vrije Basisscholen Trudo - Zussen

en Den Dries - Bolder. 

 

Kinderen die in een andere school het 1ste leerjaar volgen, dienen zich tijdig aan te melden bij Juf Stéphanie (Zussen) of Juf Marieke (Bolder) of bij de pastoor Paul.

Om de 1ste communie te mogen doen moet men het sacrament van het Doopsel hebben ontvangen. Als dit nog niet gebeurde kan men dit doopsel nog ontvangen na contact met pastoor Paul Olaerts (0495/518154).

Dit doopsel moet minstens 1 maand voor de 1ste communie gebeuren. 

Eerste communie data in de toekomst: (4de zondag na Pasen): zondag 28 april 2024, zondag 18 mei 2025.


VORMSELHet H. Vormsel gaat dit jaar door opzaterdag 29 april om 15 u in de kerk van Zichen,

voor de parochies Zichen-Bolder en Zussen.


Ter voorbereiding van het vormsel zijn op volgende dagen catechesebijeenkomsten: 

Zat 14 jan en 4 feb van 9:30u tot 11:00u in de Trudozaal te Zussen. 

Zat 4 en 18 maart van 9:30u tot 11:00u u in de kerk van Zichen. 

Zat 22 april van 9:30u tot 11:30u in de Trudo zaal te Zussen. 

Zaterdag 4 februari: deelname aan de Fakkeltocht van Bisdom Limburg in Tongeren naar aanleiding van de 7 jaarlijkse Kroningsfeesten. Verdere informatie volgt later. 

Woensdag 22 feb: Aswoensdag viering om 19:00u in de kerk van Zussen.

Woensdag 15 maart: ouderavond om 19:30u met alle ouders van alle vormelingen van onze federatie in feestzaal Gemeentelijke basisschool “De Tol” in Herderen. 

Zaterdag 8 april om 18:30u paaswake met kruisoplegging in de kerk. 

  

De vormselvieringen in de toekomst zullen plaatsvinden op de derde zaterdag na Pasen: Zaterdag 20 april 2024, zaterdag 10 mei 2025. 

Meer info: Pastoor Paul Olaerts: 0495 51 81 54   

Marie-Elise Smets, catechiste: 012 45 19 16 


KINDERZEGENNaar aanleiding van het feest van Lichtmis (Opdracht van Jezus in de tempel) is er met de beide parochies Zussen en Zichen-Bolder de jaarlijkse kinderzegen 

Dit jaar is deze viering op zondag 5 februari om 14:30u in de kerk van Zussen. 

We nodigen hier alle kinderen van onze beide parochies op uit. Zeker de pas gedoopte kinderen van het afgelopen jaar.  

In deze viering krijgen de pas gedoopten hun doophartje mee naar huis. 

Deze viering is in samenwerking met de kleuters en hun leerkrachten van  onze Vrije Basisschool Trudo van Zussen. 

PERSONALIA IN ZUSSEN IN 2022 

9 DOOPSELS, 27 EERSTE COMMUNICANTEN (ZZB), 

7 VORMELINGEN, 20 OVERLIJDENS.

DOOPSELS 2022

 

13: 4          14: 7          15 : 6          16 :6          17: 11

18: 7          19: 10         20  : 1         21:11          22: 9


Parthoens Kobe, Parthoens Ward en Sofie Thijs, St.-Genovevastraat  

Castro Noor, Rudolf Castro en Chantalle Vandewal, Burgemeester Wiricus Vosplein  

Merken Jef, Davy Merken en Ine Coenegrachts, Misweg  

Houben Lien, Kristof Houben en An Steegen, De Moult  

Steegen Dries, Dennis Steegen en Peusens Sarah, A. Meulemansstraat  

Theunissen Thim, Mark Theunissen en Daisy Vos, Trichterweg  

Theunissen Bo, Mark Theunissen en Daisy Vos, Trichterweg  

Vos Rens, Jo Vos en Hendricks Kimberly, Kwartelstraat  

Bierwerts Loui, Wim Bierwerts en Ilse Willems, Chaussée Grenadiers  Eben-Emael 

 

EERSTE COMMUNIE 2022 

 13: 13          14: 18          15 :  8         16: 13          17: 12  

18: 6          19: 9           20 : 9          21: 18 (ZZB)          22: 27 

 

H.VORMSEL 2022 

13: 8          14: 4          15 : 7          16: 7          17: 9

18: 7          19:  7          20 : 9          21: 33 (ZZB)          22: 7 


Haekens Kyrlan, Loverix Jesse, Martens Lander, Lorenzo Nijssen

Tans Merel, Dylano Van der beek en Vos Luna-Marie. 

 

OVERLIJDENS 2022 

13: 12          14: 11          15 : 11          16: 10          17: 11  

18: 13          19: 8          20 : 13          21: 18          22: 20 

 

29.06.1943                Joseph Detré (Mergelstraat)                04.01.2022 

24.04.1936          Hortense Lenaerts (Misweg, Riemst)        16.01.2022 

20.04.1953          Anne-Marie Mawet (Visésteenweg)         27.01.2022 

05.07.1972           Tony Liket (Mgr.Trudo Jansstraat)           29.01.2022 

09.10.1939                 Maria Peters (Kwartelstraat)               01.03.2022 

27.01.1935                Catharina Vos (Kalderstraat)                20.03.2022 

27.01.1936      Lène Theunissen (Visésteenweg, Bolder)      26.03.2022 

02.08.1924                     Rosa Meers (Misweg)                     30.03.2022 

16.12.1953               Jos Coenegrachts (Walenweg)              10.04.2022 

17.07.1948                André Motten (Burchtstraat)                 10.04.2022 

25.05.1922                   Elisabeth Tans (Misweg)                   21.04.2022 

24.11.1938                 Willy Theunissen (Hasselt)                 07.05.2022 

03.01.1938                  Anna Liket (Reggerstraat)                  05.06.2022 

22.11.1945            George Baldewijns (Emaelerweg)           19.07.2022 

03.02.1950                Jeanny Pelssers (Waterstraat)               31.07.2022 

15.09.1959            Otto Groen (Mgr.Trudo Jansstraat)           01.08.2022 

28.11.1940                 Robert Gielen (Waterstraat)                 24.09.2022 

18.10.1952              Gertrude Vanhees (Emaelerweg)            09.10.2022 

12.12.1931                  Jacqueline Nivelle (Riemst)                16.11.2022 

 

VRIJE BASISSCHOOL TRUDO ZUSSEN

Pedagogische studiedagen: vrijaf voor de lln. 

  • maandag                07/02/’22 
  • woensdag               27/04/’22 

Vakantieperiodes:

  • kerstvakantie:         23/12/’21 -- 07/01/’22
  • krokusvakantie:      28/02/’22 -- 04/03/’22
  • paasvakantie:          04/04/’22 -- 18/04/’22
  • zomervakantie:       01/07/’22 -- 31/08/’22 


Info: VBS Trudo Zussen, Pastoor Bollenstraat 8 - Tel.: 012/452592 

         Secretariaat school: Nieuwe Weg 11, Bolder - Tel.: 012/452130 - vbs@skynet.be 


BIJZONDERE DAGEN IN 2023


*Zondag 1 januari: Nieuwjaar
Dinsdag 3 januari: H.Genoveva, patrones van onze parochie
Vrijdag 6 januari: Driekoningen
Woensdag 2 februari: Lichtmis Opdracht van Jezus in de tempel
Zondag 19 februari:  Carnavalszondag
Woensdag 22 februari Aswoensdag: Einde carnaval, begin Vasten
Zondag 26 maart: Zomeruur
Zondag 2 april: Palmzondag : Intocht van Jezus in Jerusalem
Donderdag 6 april Witte Donderdag: Laatste Avondmaal
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag: Kruisdood van Jezus
Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag
Zondag 9 april: Pasen
*Maandag 10 april: Paasmaandag
*Maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
Zondag 14 mei: Moederdag
*Donderdag 18 mei: O.L. Heer Hemelvaart 40 dagen na Pasen
Zondag 28 mei: Pinksteren 50 dagen na Pasen: Komst H.Geest
*Maandag juni: Pinkstermaandag
Zondag 11 juni: Vaderdag
Zondag 11 juni Sacramentszondag : Processie
Dinsdag 11 juli: Vlaamse Feestdag
*Vrijdag 21 juli: Nationale Feestdag
*Dinsdag 15 augustus: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Zondag 27-28-29-30 augustus: Zussen Kermis
Zondag 29 oktober: Winteruur
*Woensdag 1 november: Allerheiligen
*Zaterdag 11 november: Wapenstilstand
Woensdag 15 november: Dag van de Dynastie
Zondag 26 november: Begin van de Advent
Woensdag 6 december: Sinterklaas
*Maandag 25 december: Kerstmis
Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag
Zondag 31 december: Oudejaarsdag
*België telt 10 wettelijke feestdagen