Week 13 Zussen

PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN

PAROCHIENUMMER: 3822

WEEK: 13


EUCHARISTIEVIERINGEN


Donderdag 28 maart : Witte Donderdag

   19:00u Kerk Zichen: Misviering met herdenking Laatste Avondmaal.


Vrijdag 29 maart : Goede Vrijdag

   14:30u Kerk Zussen : Kruisweg, verzorgd door de schoolkinderen VBS Trudo Zussen.

   19:00u Kerk Zussen : Herdenking Jezus’lijden en dood met kruisverering.


Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag

   18:00u - Paaswake: Richard Reggers-Gertrude Duplessis en Jean-Pierre Reggers-Julienne Durlet.

                                 Gerard Thewissen-Nathalie Vanheusden. Stichting E.H.Mathijs Lenaerts.

                 Stichting E.H.Jan Palmans,ouders en familie.

                                 Fam.Libert Beusen-Genoveva Coenegrachts en zoon Jean.

                                 Guillaume Liket-Ida Slangen , zonen en schoondochters.

                                 Cornelis Onclin-Elisabeth Reggers en zoon Paul, schoondochter Corry Jans en schoonzoon                                   Mathieu Lenaerts.

                                 Nicolaas Slangen-Anna Biesmans.

                                 Catharina Lenaerts-Jan Lenaerts.

                                 Jan Hubert Darcis-Tans.


Zondag 31 maart: Pasen - Hoogmis

   09:30u - Kerk Genoelselderen en Vlijtingen.

   11:00u - Kerk Val-Meer en Kanne.


Maandag 10 april: Paasmaandag

   09:00u - Kerk Lafelt.

   10:45u - Kerk Millen.

   19:00u - Geen viering in onze parochiekerk,


Parochienieuws

DOOPSEL

Door het sacrament van het doopsel werd opgenomen in onze christelijke gemeenschap: Louise Jamaigne, dochtertje van Chris en Hanne Martens, Trichterweg, Zussen. Wij wensen Louise een mooie toekomst en aan de trotse (groot)ouders en familie een van harte proficiat en veel toekomstig geluk.


GOEDE WEEK EN PASEN IN ONZE KERK

Het programma van de vieringen van de Goede Week en Pasen is gezamenlijk opgesteld voor de beide parochies Zussen en Zichen-Bolder. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom in één van de parochiekerken. Zie ook de flyer met het Paasprogramma die deze week huis aan huis wordt bedeeld.


PAASWENSEN

Aan allen en heel speciaal aan de zieken en aan degenen die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen wensen wij een zalig en deugddoend paasfeest.

Hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan de voorbereiding en het welslagen van het paasfeest in onze parochie. In het bijzonder denken we aan de ploeg van kerkpoetsers, aan de leden van het parochiaal zangkoor en onze parochiepriester.