Week 15 Zussen

PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN

PAROCHIENUMMER: 3822

WEEK: 15


EUCHARISTIEVIERINGEN


Zaterdag 13 april:

   14:00u - H.Vormselplechtigheid in kerk Zichen-Bolder.

   18:00u - Maandelijkse zaterdagavond mis in onze parochiekerk.

                 Stichting: Pierre Dubois-Isabella Onclin.

                                 Jan Schiepers-Catharina Jans.

                                 Henri Gilbert-Helena Slangen en dochter Jeanne-Marie.

   Altaardienst: Marie-Elise


Maandag 15 april:

   19:00u - Stichting: Maria Catharina Lenaerts-Lenaerts.

   Altaardienst : Nico   

Parochienieuws

PAASWAKE

In de paaswake ,die vocaal werd opgeluisterd door het parochiaal zangkoor, hernieuwden de 19 vormelingen samen met de talrijke aanwezigen hun doopbeloften en ontvingen zij hun vormselkruisje.

Op zaterdag 13 april om 14:00u wordt hen het sacrament van het vormsel toegediend in de kerk van Zichen.


PAROCHIEKRANTJE

Einde APRIL verschijnt jaargang 33 nummer 100 van het viermaandelijks parochiekrantje. Personen of verenigingen die een bericht willen laten opnemen, gelieve dit tijdig door te geven aan de verantwoordelijke samensteller van dit krantje Leopold Reggers, leopold.reggers@telenet.be  - Tel. 0499765877