Week 19 Zussen

PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN 

PAROCHIENUMMER: 3822 

WEEK: 19

 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

Zaterdag 13 mei:

18.00u. Stichting Pierre Hoessels-Mia Straetmans. 

Stichting Jaco Theunissen en kinderen Sabeth en Gunther vanwege familie. 

Stichting Jean Tans echtg.Cecilia Vos. 

Stichting Henr Gilbert-Helena Slangen en dochter Jeanne-Marie en Richard Vos-Catharina Slangen en kinderen. 

Altaardienst: Marie-Elise


Maandag 15 mei:  

19.00u. Kruisdag : Misviering in openlucht op de speelplaats van het Jeugdhuis Zichen (achter oud gemeentehuis) 


Woensdag 17 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart  

18.00u. Stichting Elisabeth Reggers. 

Stichting Jules Zegers-Sofie Lenaerts. 

Altaardienst: Nico 

 

Parochienieuws 

 

LANDELIJKE GILDE ZZB 

In het kader van de uitwisselingsbezoeken tussen verschillende gildes, bracht onze Landelijke Gilde Zichen-Zussen-Bolder een bezoek aan Tongerlo, deelgemeente van Bree. Na een hartelijk ontvangst met ontbijt, werd een bezoek gebracht aan de Dorpermolen, een watermolen langs de Itterbeek. Deze wordt nog steeds gebruikt voor het malen van het graan van enkele landbouwers van het dorp. Vervolgens leidde de organist de groep rond in de toch wel bijzondere St.Pieterskerk uit de 16de eeuw, gebouwd uit mergelsteen uit onze streek en verhoogd in de 19de eeuw met bakstenen en maaskeien. Hij gaf ook uitgebreid uitleg over de werking van de historische orgel en gaf een kort, erg gesmaakt recital. Na de broodjesmaaltijd ’s middags in de parochiezaal wandelde het gezelschap door dit uitgestrekt dorp met verspreide bebouwing naar een imker. Met heel veel begeestering gaf deze man op een boeiende manier uitleg over de vreemde wereld van de bij en het maken van honing. Een laatste bezoekje betrof even stilstaan bij het standbeeldje van de Rosse Lei, een figuurtje zoals de Witte van Zichem, beschreven in de boeken van de plaatselijke streekromanschrijver Jaak Langens. Een koffietafel met de onvermijdelijke Limburgse taart sloot deze interessante ontmoetingsdag af. In het najaar volgt dan het tegenbezoek aan ons dorp.